Om

Homeopat 

Efter att ha jobbat många år som sjuksköterska och åtskilliga års letande efter någon metod, där inte endast symtomen behandlas utan även orsak. Där det tas hänsyn till hela människan, fann jag homeopatin. Här ses individen utifrån ett helhetsperspektiv, där den mentala, känslomässiga och fysiska hälsan har betydelse vid behandling.

Utbildningar:

  • Distriktssköterska
  • Klassisk Homeopati, 3-årig utbildning ArcanumSkolan
  • The Dynamis School med Jeremy Sherr, 3-årig vidareutbildning i klassisk homeopati

Anette Lindengard