Homeopati: 

Homeopatin som begrepp och behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843) men principen som sådan är ännu äldre och användes redan av de gamla romarna Likhetsprincipen; lika botar lika innebär att problem som finns hos en sjuk individ kan avhjälpas genom ett ämne som ger liknande problem hos en frisk individ. Även djur kan behandlas framgångsrikt med homeopatiska medel som framställs av bl.a. växter, mineraler.